BIURO  PROJEKTÓW  I  REALIZACJI  INWESTYCJI

ul. Inżynierska 72a, 53-230 Wrocław, tel. 339-23-00, fax. 339-20-65, e-mail: biuro@vegacad.com.pl

Obiekt:           Klasztor Urszulanek 

Adres:             Wrocław, pl. Biskupa Nankiera  

                                                                                                                                              

                                                                                                  Copyright © By Jerzy Maciej Minch