BIURO  PROJEKTÓW  I  REALIZACJI  INWESTYCJI

ul. Inżynierska 72a, 53-230 Wrocław, tel. 339-23-00, fax. 339-20-65, e-mail: biuro@vegacad.com.pl

Obiekt:                  Pałac i Zespół Parkowy 

Adres:                    Dobrzyca,  woj. Poznańskie  

                                                                                                                                              

                                                                                                  Copyright © By Jerzy Maciej Minch